Anmälningsbestämmelser

Intresset för kurserna är stort, tänk på att du håller en plats för en som eventuellt står på kö, därav är din anmälan bindande.

Vid förhinder vid kursstart eller avbrott mitt under pågående termin måste du eller målsman meddela oss snarast möjligt och påvisa eventuell läkarintyg eller dylik orsak till ert förhinder av fortsatt deltagande.

Vid varje terminsstart krävs en ny anmälan. Du flyttas inte automatiskt till kommande termin eller kurs.

Vi kontaktar er om ni EJ fått plats på önskad kurs.

Om elev slutar eller önskar byta grupp ska detta meddelas via mail samt bekräftas.

Filmning / fotografering kan ske under terminens gång i marknadsföringssyfte för vår hemsida eller sociala medier. Därför ber vi er att skicka ett mail till info@dansgaraget.se om ni inte vill vara med på film / foto.

Betalning

Kursavgiften betalas in på plusgiro 606 90 32-8 i samband med anmälan eller kontant på skolan vid första danstillfället, alternativt Swish till 1230269225.